آرشیو(ویدیوها)

بداهه نوازی سنتور و دودوک
Posted on آوریل 1, 2019 by مهرنوش ذوالفقاری
سنتور 11 خرک: مهرنوش ذوالفقاری, دودوک: محمدحسن نیکدل, تقدیم به آورگان [...]
388 views
آخرین دیدار
Posted on آوریل 1, 2019 by مهرنوش ذوالفقاری
آخرین دیدار The Last Meet بر اساس بداهه هنگدرام : مهرنوش ذوالفقارى [...]
363 views
دل انگیزان
Posted on فوریه 1, 2019 by مهرنوش ذوالفقاری
اثر زنده یاد استاد پرویز مشکاتیان سنتور : مهرنوش ذوالفقاری اجرا در [...]
377 views
آواز افشاری
Posted on فوریه 1, 2019 by مهرنوش ذوالفقاری
(ردیف چپ کوک دوره عالی سنتور) آیین بزرگداشت استاد فرامرز پایور بعنوان [...]
1381 views
نوایی در رقص برگ ها
Posted on فوریه 1, 2019 by مهرنوش ذوالفقاری
موسیقی: مهرنوش ذوالفقاری نام ساز: هنگدرام
379 views
سایه ۶
Posted on فوریه 1, 2019 by مهرنوش ذوالفقاری
از کتاب سایه جلد دوم اثر علی بهرامی فرد
375 views
Kumsalda Dans
Posted on فوریه 1, 2019 by مهرنوش ذوالفقاری
Taksim Trio Hüsnü Şenlendirici - Aytaç Doğan - İsmail Tunçbilek [...]
228 views
فوریه 1, 2019